Facebook
LEMAKOR s.r.o.

28.11.2023

Jednoúčelový stroj JUS SUI 63 CNC

V listopadu 2023 jsme dokončili a úspěšně předali našemu zákazníkovi do provozu jednoúčelový stroj JUS SUI 63 CNC na výrobu vrtulových listů.


14.9.2023

Stroj WH 10 CNC s vřeteníkem 2500 ot./min

V červenci 2023 jsme úspěšně dokončili a předali do provozu horizontální vyvrtávačku WH 10 CNC.


23.2.2023

GO KARUSELU SKIQ16 CNC

V únoru 2023 byl předán našemu významnému zákazníkovi karusel SKIQ 16 CNC po provedené generální opravě.

Na stroji bylo použito unikátní krytování pracovního prostoru stroje s půlkruhovými motoricky poháněnými dveřmi.


6.12.2021

GO KARUSELU SKIQ 16 CNC

V prosinci 2021 jsme předali do provozu karusel SKIQ 16 CNC po generální opravě.


18.8.2021

MODERNIZACE KARUSELU SEDIN 1516

V červenci 2021 jsme předali do provozu modernizovaný karusel SEDIN 1516.

 


21.12.2019

Vodorovná vyvrtávačka WHN 9

Na konci roku 2019 jsme dokončili a úspěšně předali do provozu vodorovnou vyvrtávačku WHN 9.

Stroj je vybaven NC řízením s digitálním odměřováním v 5 osách a programovatelným automatem Siemens SIMATIC.


21.9.2019

Vodorovná vyvrtávačka WHN 13.8 CNC

V září 2019 jsme dodali našemu zákazníkovi vodorovnou vyvrtávačku WHN 13.8 CNC.

Stroj je v 5-motorovém provedení a je řízen řídicím systémem HEIDENHAIN TNC 640.


20.5.2019

Horizontální vyvrtávačka WH 10 CNC

Našemu zákazníkovi jsme předali horizontální vyvrtávačku WH 10 CNC s řídicím systémem Heidenhain TNC 640.

Stroj je proveden v 5-motorovém provedení.


6.10.2018

Horizontální vyvrtávačka WHN 13.8 CNC

V říjnu 2018 jsme úspěšně dokončili a předali do provozu horizontální vyvrtávačku WHN 13.8 CNC se systémem Heidenhain TNC 640.

Pojezd v ose X = 3.500 mm.


18.6.2018

Vodorovná desková vyvrtávačka WFD 130

Našemu zákazníkovi jsme úspěšně předali vodorovnou deskovou vyvrtávačku WFD 130 s délkou pojezdu X=8000mm.

Stroj je řízen pravoúhle NC systémem ve 3 osách.


15.12.2017

Vodorovná vyvrtávačka WFQ 80 CNC

Dokončení a předání vodorovné vyvrtávačky WFQ 80 CNC se systémem Heidenhain TNC 620. Stroj je řízen ve 4 osách.


8.11.2017

Karusel SKIQ 16 CNC

Pro významného zákazníka jsme realizovali kompletní GO karuselu TOS SKIQ 16 CNC s automatickou výměnou nástrojů a řídícím systémem Siemens Sinumerik 840 D sl.


24.8.2017

Stěhování obráběcích strojů z Německa

Stěhování technologického celku 25 ks obráběcích strojů pro významnou nadnárodní firmu, včetně ustavení a zapojení strojů ve výrobní hale v ČR.


17.8.2017

GO elektrické části soustruhu DXWK 630 CNC

Realizace generální opravy elektrické části německého soustruhu DXWK 630 s rozměry 9550x2200x1520 mm určeného pro výrobu válců.

Stroj osazen řídícím systémem Siemens Sinumerik 840 D sl.


6.2.2017

Kompletní GO a modernizace 2 ks karuselů DÖRRIES SD 125 CNC

Pro našeho významného partnera jsme realizovali generální opravu 2 ks identických karuselů DÖRRIES SD 125 CNC.

Původně konvenčně řízené karusely byly modernizovány na CNC řízení spojené s GO mechanické a hydraulické části. Stroje jsou řízeny moderním řídícím systémem SIEMENS SINUMERIK 840 D sl.


6.10.2016

GO elektroinstalace lisu SCHULER 360

Pro našeho zákazníka jsme realizovali GO elektroinstalace SCHULER 360.

Lis je vybaven řízením na bázi programovatelného automatu Siemens SIMATIC a je osazen všemi bezpečnostními prvky dle platných norem.


16.8.2016

Horizontální vyvrtávačka WHN 13.4C

Našemu zákazníkovi jsem předali horizontální vyvrtávačku WHN 13.4C z produkce TOS Varnsdorf po kompletní generální opravě.


11.4.2016

Dvoustojanový karusel SKD 32A

V dubnu 2016 jsme po kompletní GO předali do provozu dvoustojanový karusel SKD 32A z produkce ČKD Blansko.


3.11.2015

Karusel Dörries VCE 1400/100 D

V říjnu 2015 byl významnému českému zákazníkovi úspěšně předán do zkušebního provozu karusel Dörries typ VCE 1400/100 D po provedené generální opravě.

Stroj má dva nezávislé pracovní stoly.

Karusel je osazen řídicím systémem SINUMERIK 840 D sl.


29.5.2015

Vodorovná vyvrtávačka WH 10 CNC s řídicím systémem SINUMERIK 840 D sl

Pro našeho zákazníka jsme provedli kompletní GO a modernizaci vodorovné vyvrtávačky WHN 10 CNC s řídicím systémem SINUMERIK 840 D sl a pohony SINAMICS. 


27.11.2014

Vodorovná vyvrtávačka WH 10 CNC

V listopadu 2014 jsme dokončili a předali vodorovnou vyvrtávačku WHN 10 CNC.

Stroj je v 5-motorovém provedení s řídicím systémem HEIDENHAIN TNC 620.


5.9.2014

Vodorovná vyvrtávačka WH 10 NC

V říjnu 2014 jsme úspěšně předali vodorovnou vyvrtávačku WH 10 NC.

Stroj je dle požadavku zákazníka proveden v jednomotové verzi s řídicím systémem HEIDENHAIN TNC 128.
 


10.4.2014

Dvoustojanový karusel SK 16

V březnu 2014 jsme úspěšné dokončili a předali do provozu karusel SK 16 po provedené GO.

Stroj je osazen digitálním odměřováním polohy v osách X1, Z1 a X2, Z2.


12.11.2013

Hrotový soustruh MASTURN 70 CNC

V říjnu 2013 jsem předali našemu zákazníkovi soustruh MASTURN 70 CNC po provedené GO.


21.1.2013

Karusely SKIQ 12 CNC, SKI 16 CNC a SKJ 10 CNC

Koncem roku 2012 jsme úspěšně předali významné české strojírenské firmě karusely TOS SKIQ 12 CNC, SKI 16 CNC a SKJ 10 CNC po provedené GO.

Stroje jsou osazeny řídícím systémem SINUMERIK 840 D.


Aktuality

28.11.2023

Jednoúčelový stroj JUS SUI 63 CNC

V listopadu 2023 jsme dokončili a úspěšně předali našemu zákazníkovi do provozu jednoúčelový stroj JUS SUI 63 CNC na výrobu vrtulových listů.

14.9.2023

Stroj WH 10 CNC s vřeteníkem 2500 ot./min

V červenci 2023 jsme úspěšně dokončili a předali do provozu horizontální vyvrtávačku WH 10 CNC.

23.2.2023

GO KARUSELU SKIQ16 CNC

V únoru 2023 byl předán našemu významnému zákazníkovi karusel SKIQ 16 CNC po provedené generální opravě.

Na stroji bylo použito unikátní krytování pracovního prostoru stroje s půlkruhovými motoricky poháněnými dveřmi.

6.12.2021

GO KARUSELU SKIQ 16 CNC

V prosinci 2021 jsme předali do provozu karusel SKIQ 16 CNC po generální opravě.

18.8.2021

MODERNIZACE KARUSELU SEDIN 1516

V červenci 2021 jsme předali do provozu modernizovaný karusel SEDIN 1516.

 

LEMAKOR s.r.o.
Hudcova 78c
612 00 Brno

E-mail: sales@lemakor.cz
Web: www.lemakor.cz