Facebook
LEMAKOR s.r.o.

Předání horizontální vyvrtávačky WHN 13.4C

Našemu zákazníkovi jsem předali horizontální vyvrtávačku WHN 13.4C z produkce TOS Varnsdorf po kompletní generální opravě.

Přínos modernizace
Po provedené modernizaci je stroj řízen v 5 osách a splňuje požadavky CNC řízeného stroje s možností kruhové a lineární interpolace. Použitím nových a moderních komponentů je zaručena po řadu let vysoká provozní spolehlivost.

Popis GO

Mechanická část stroje

Stojan, lože
Na stojanu byla provedena kontrola exponovaných míst. Dále byla provedena kontrola geometrické přesnosti loží, kontrola přilepení kalených vložek loží. Lože pro osy X, Y,
Z jsou nově přebroušeny. Kozlík stojanu je rovněž renovován, včetně renovace kladek a výměny ložisek kladek za nová. Lana pro vyvážení hmotnosti vřeteníku jsou vyměněna za nová.
 
Saně stolu, vřeteníku a stojanu
Po přebroušení loží X, Y, Z na ně byly nově nalícovány saně. Nalícování je provedeno novým podlepením saní kluznou hmotou (Biplast), do které jsouprovedeny nové mazací drážky. Konce saní jsou opatřeny novými stěrači nečistot vodících ploch. Vodící klíny jsou sníženy, bude na ně nalepena hmota Biplast a budou nově nalícovány. Po takto provedené opravě byla plně obnovena geometrická přesnost stroje. Kluzná hmota Biplast vykazuje lepší kluzné vlastnosti, čímž je značně sníženo riziko zadření saní.

Vřeteník
Vřeteník byl kompletně opraven. Byla provedena výměna všech ložisek v převodové skříni a ložisek uložení vřetena. Je rovněž provedena oprava a přetěsnění řazení převodových stupňů. Vřeteno bude repasováno broušením vnitřního kužele ISO 50.

Stolní deska a natočení stolní desky
Povrch stolní desky je opracován, poškozená místa opravena. Uložení stolní desky je nově podlepeno kluznou hmotou (Biplast), do které jsou provedeny nové mazací drážky.

Kuličkové šrouby
Kuličkové šrouby os X, Y, Z, W jsou repasovány u výrobce, popř. dodány nové. Ložiska uložení kuličkových šroubů  vyměněna za nová.

Zpevňování souřadnic
Veškerá zpevňovací místa (písty)  demontovány, vyčištěny a na všech místech byla provedena výměna těsnících prvků. Byla provedena výměna stávajících tlakových spínačů za nové. Nové tlakové spínače jsou umístěny co možná nejblíže k samotným upínacím segmentům. Toto umístění odstraní problémy při zpevnění a uvolnění jednotlivých souřadnic.

Hydraulický agregát
Dodán nový hydraulický agregát, který je uchycen na stojan stroje. Provedena montáž hydraulických rozvodů novými hadicemi a trubkami.

Mazací systém
Provedena kompletní rekonstrukce mazacího systému včetně nových rozvodů, rozdělovačů a nového mazacího agregátu Tribotec. Mazací systém  doplněn o tlakové spínače kontrolující dávkování maziva do jednotlivých mazaných míst.

Teleskopické kryty
Teleskopické kryty vodících ploch  instalovány nové.

Plošina obsluhy
Provedena repase zvedacího mechanizmu plošiny, výměna koncových spínačů

Povrchová úprava
Vnitřní plochy opatřeny antikorozním olejiodolným nátěrem. Vnější plochy jsou vytmeleny, přebroušeny a opatřeny polyuretanovým nátěrem v odstínu RAL dle přání zákazníka.

 

Elektrická část stroje

Řídící systém
Stroj je osazen řídícím systémem HEIDENHAIN iTNC 530 s ovládacím panelem TE 735, ručním kolečkem ovládání HR 510 a českým dialogem. Osy X, Y, Z, B (polohování stolu), W (výsuv vřetena) je řízen pomocí uvedeného CNC systému . Byl vytvořen PLC program pro řízení stroje, včetně jeho odladění. Ovládací panel stroje bude umístěn na otočné konzole.

Motory
Na stroj nainstalováno celkem 5 nových střídavých bezúdržbových servomotorů HEIDENHAIN, typu QSY pro pohon os X, Y, Z, W, B. Pro řízení otáček motorů jsou použity nové modulární servoměniče UM s příslušenstvím. Pro pohon pracovního vřetene použit původní stejnosměrný motor vřetene, který byl repasován a podroben příslušné revizi. Nově byl instalován stejnosměrný měnič MENTOR MP pro řízení motoru vřetena.

Odměřování
Souřadnice X, Y, Z, W jsou vybaveny lineárními snímači polohy typu SL adekvátních délek. Osa B (otáčení stolu) je osazena rotačním snímačem ROD s úhlovou spojkou pro měření natočení pracovního stolu. Měření otáček vřetena je realizováno rotačním snímačem ROD.

Kabelová vedení, elektroinstalace po stroji
Po celém stroji a mezi strojem a elektrickým rozváděčem instalováno nové kabelové vedení, včetně konektorů a energonosičů. Koncové polohy os  snímány koncovými snímači.

Elektrorozváděč
Všechny elektrické prvky řízení byly umístěny do nového elektrorozváděče. Použité komponenty jsou od renomovaných výrobců jako Telemechanique, Merlin Gerin, Siemens apod. Skříň rozváděče byla dovybavena klimatizací.

Aktuality

29.10.2019

KARUSEL SKQ 12 CNC

Stroj je po kompletní GO elektrické, mechanické tak hydraulické části, osazen řídícím systémem Siemens SINUMERIK 840Dsl

20.5.2019

Předali jsme horizontální vyvrtávačku WH 10 CNC

Našemu zákazníkovi jsme předali horizontální vyvrtávačku WH 10 CNC se systémem Heidenhain TNC 640.

6.12.2018

Předali jsme horizontální vyvrtávačku WHN 13.8 CNC

Našemu zákazníkovi jsme předali horizontální vyvrtávačku WHN 13.8 CNC se systémem Heidenhain TNC 640.

18.6.2018

Předání vodorovné deskové vyvrtávačky WFD 130

našemu zákazníkovi jsme úspěšně předali vodorovnou deskovou vyvrtávačku WFD 130 s příčným posuvem 8000mm

15.12.2017

Předání vodorovné vyvrtávačky WFQ80 CNC

našemu zákazníkovi jsme předali vodorovnou vyvrtávačku WFQ 80 CNC se systémem Heidenhain.

LEMAKOR s.r.o.
Hudcova 78c
612 00 Brno

E-mail: sales@lemakor.cz
Web: www.lemakor.cz